Masjid Raya Bekasi, karpet sajadah Masjid, sajadah karpet, karpet masjid, karpet musholla