4 KITAB SUCI DALAM AGAMA ISLAM

4 KITAB SUCI DALAM AGAMA ISLAM

Kitab Suci merupakan kumpulan Kallam Illahi yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat beragama. Di dalam agama islam terdapat empat Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah. Kitab-kitab tersebut adalah Kitab Taurat, Kitab...
SEJARAH KITAB TAURAT MENURUT ISLAM

SEJARAH KITAB TAURAT MENURUT ISLAM

Kitab Suci merupakan kumpulan Kallam Illahi yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat beragama. Di dalam agama islam terdapat empat Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah. Mempercayai Kitab-kitab Allah adalah wajib dan...